Tør du å si høyt hva du drømmer om?

Hva er det som gjør at noen blir ver­dens­mes­te­re? El­ler pop­stjer­ner el­ler stats­mi­nis­te­re, for den saks skyld? Hva er det ved de men­nes­ke­ne som når helt til topps? Det hand­ler na­turlig­vis om å ha ­ta­lent, men kan­skje enda mer om å tro at man kan kla­re det.

Når vi er små, tror vi på oss selv. «Når jeg blir stor, skal jeg bli proff fot­ball­spil­ler.» Det fak­tum at vi så vidt har spar­ket en ball er lik­som ikke så vik­tig. «Jeg skal bli as­tro­naut!» sier en an­nen, uten å ane hva som kre­ves. «Bal­lett­dan­ser!», len­ge før kropps­­­be­hers­kelsen er på stell. Men så vok­ser vi opp, og drøm­me­ne for­svin­ner like fort som bol­le­kin­nene. Vi blir rea­lis­ter. Byt­ter ut drøm­me­ne med noe mer opp­nåe­lig. Da slip­per vi å bli skuf­fet. Da unn­går vi å mis­lyk­kes.

Tone Eva er mam­ma til sju. Fem har ­dre­vet id­rett på høyt nivå, tre av dem kon­kur­re­rer in­ter­na­sjo­nalt nå. To av dem har ikke ruk­ket å star­te. Hva får en hel søs­ken­­­flokk til å tro så in­der­lig på at de skal bli ver­dens ras­kes­te? Hand­ler det bare om ge­ner? De har nok re­la­tivt greie for­ut­set­nin­ger, men de har også et uslåe­lig ­kon­kur­ran­se­­­in­stinkt. Og til tross for at Tone Eva er blitt bedt om å dem­pe dem, har hun hel­ler støt­tet dem som vin­ne­re. Og det er de også blitt! Team anti-jante kalles de, fa­mi­li­en Ingebrigtsen. Bli kjent med kvin­nen bak Nor­ges bes­te lø­pe­rne i Kamille nr. 18.

Vi kan ikke alle bli ver­dens ras­kes­te, men vi bør alle ha drøm­mer – uan­sett al­der. Hva er ditt mål? Et van­ske­lig spørs­mål for man­ge, for­di drøm­me­ne er be­gravd i be­skje­den­het og selv­kri­tikk. El­ler kan­skje du bare har lagt egne øns­ker til side, of­ret deg selv for mann og barn. Den sis­te ti­den har jeg tenkt mye på hva jeg vil, og jeg har en drøm! Nes­te steg er å tør­re å si det høyt, og det før jeg får be­kref­tet at jeg fak­tisk får det til. Det gjør litt vondt, for­di det gjør meg sår­bar – men uten å kla­re å ut­ta­le må­let, er det ikke vel­dig sann­syn­lig at du vil lyk­kes. Og min drøm er … Nei, jeg må nok job­be litt mer med meg selv før jeg skal erob­re ver­den!

Kam_18_2016

 

Reklamer
Tør du å si høyt hva du drømmer om?

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s