Nå skal vi kose oss dere!

kamille_15_

Det er en fan­tas­tisk fø­lel­se. Det du kjen­ner når du smek­ker igjen lap­to­pen og tus­ler ut i sola fra kon­to­ret. Alt du måt­te ha fer­dig før som­me­ren er strø­ket ut fra to do-lista. Nå er det fe­rie!

Nes­te mor­gen fyl­les bi­len opp med un­ger, ba­ger, ba­de­rin­ger, syk­ler og det som måt­te være. Man­nen sur­mu­ler og kan ikke fat­te at det skal være nød­ven­dig å ta med seg SÅ mye. I bak­se­tet sit­ter det kan­skje noen utål­mo­di­ge skri­ker­un­ger, el­ler en frust­rert ten­åring som mye hel­ler skul­le vært på sy­den­tur med ven­nin­ne­ne. Det er ak­ku­rat da at du, freds­mekleren i fa­mi­li­en, sier: «Nå skal vi kose oss dere!» In­gen re­spons. «… hvem vil ha is?».

For­vent­nin­ge­ne til fe­rie er sky­høye. En­de­lig kva­li­tets­tid sam­men. En­de­lig kom­plett avslap­ning! Men dess­ver­re er det ikke sånn at skuld­re­ne sen­kes og ro­man­tik­ken blomstrer, bare for­di du ikke tren­ger å set­te på vek­ker­klok­ka. Å gire ned er en kunst. Og det er ikke sjel­den jeg har opp­levd at når jeg en­de­lig fin­ner roen, da er jo fe­ri­en så godt som over!

Noen ste­der er det hel­dig­vis nær­mest umu­lig å hol­de tem­po­et oppe. Ste­der der du bare må leve la dol­ce vita! For noen år si­den var jeg på kjæ­res­te­tur i Italia, og hav­net gan­ske til­feldig på vin­går­den Villa Vignamaggio i Tos­ca­na. Her er stress et frem­med­ord. Du har ikke noe an­net valg enn å spi­se sene, lan­ge fro­kos­ter med fersk buffalomozzarella og sol­mod­ne to­ma­ter. Før du leg­ger deg ved bas­sen­get og le­ser en bok el­ler tar en spa­ser­tu­rer mel­lom vin­ran­ke­ne. Kan­skje blir du med på en mid­dag med vin­sma­king, og får høre his­to­ri­en om da Mona Lisa ble malt nett­opp her. Fin­ner du ikke roen her, fin­ner du den in­gen ste­der. Ita­lie­ner­ne kan det der med å sen­ke skuld­re­ne.

Nett­opp der­for la vi bryl­lu­pet vårt hit tre år se­ne­re. Og det har jeg ald­ri ang­ret på!

Gå for late da­ger i som­mer! Kun da kan du kom­me til­ba­ke med la­de­de bat­te­ri­er. Ikke fyll opp fe­ri­en med tre for­skjel­li­ge de­sti­na­sjo­ner og utal­li­ge fa­mi­lie­be­søk. Len deg hel­ler til­bake og nyt. PS: Drøm­mer du om Italia? Få med deg Italia-guiden i den nyeste utgaven av Kamille.

Opprinnelig publisert som lederartikkel i Kamille nr. 15 – 2016.

vignamaggio

Reklamer
Nå skal vi kose oss dere!

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s