Litt grønnere, mye gladere

liv_cover

Jeg kom­mer ald­ri til å bli som Liv. Det står ikke på vil­ja, jeg had­de gitt en arm for den kjøkken­ha­gen hen­nes. Og had­de els­ket å kun­ne by gjes­ter på raw brow­nies à la Deliciously Ella. Jeg in­spi­re­res så van­vit­tig av den livs­sti­len! Og nett­opp der­for spur­te jeg Ka­mil­les egen redak­tør (i per­mi­sjon) om å være på co­ver av den­ne ut­ga­ven. Vi har nem­lig be­stemt oss for å gjø­re det sexy å være mil­jø­venn­lig, og da må vi ta det et hakk len­ger enn å skrive om kil­de­sor­te­ring … Apro­pos grøn­ne og blå av­falls­po­ser, som er det vi sor­te­rer søp­pel i her i Oslo. Det gjør skik­ke­lig vondt å inn­røm­me det, men jeg kas­ter alt­for ofte all søp­la i sam­me pose! Å skrive det her, fø­les litt som å stå for­an pres­ten og si at du ikke tror på Gud. Men jeg kan jo ikke være re­dak­tør for Ka­mil­les sto­re kli­ma­ut­ga­ve, uten å leg­ge alle kor­te­ne på bor­det. Jeg fikk til og med brev i posten fra kommunen her om dagen, som vennlig ba om full skjerpings! Og kan­skje er det nett­opp min dår­li­ge sam­vit­tig­het som sat­te meg på ide­en til å lage det­te num­me­ret.

For jeg tror vir­ke­lig at hver og en av oss kan bi­dra. Det har fak­tisk en be­tyd­ning at du samkjø­rer med na­bo­en til jobb, el­ler at du re­tur­ne­rer de kaf­fe­kaps­le­ne til gjen­vin­ning hos Nes­pres­so. Du tren­ger ikke å spi­se ut­gått mat og ha varm­kom­post i ha­gen, du kan star­te i det små. Du kan gjø­re en for­skjell. Det kan jeg og! Her er mitt kli­ma­løf­te:

1: Jeg els­ker en varm, laaang dusj. Den skal nå hal­ve­res. Og det blir nok både mann og utål­mo­di­ge barn gla­de for.

2: Mid­dags­res­ter må mi­ni­me­res. Hjelp, så mye mat jeg kas­ter! Jeg må slut­te å være så redd for at det skal være for lite mat til mid­dag! Det går jo fak­tisk an å ta seg en brød­ski­ve om noen rundt bor­det skul­le være eks­tra sult­ne.

3: Nå er det slutt på im­puls­shop­ping. Dis­se shop­ping­ap­pe­ne har gjort det alt­for en­kelt, de må jeg bare slet­te. Jeg skal shop­pe mind­re – og bæ­re­kraf­tig.

Jo, og så skal jeg selv­føl­ge­lig all­tid kil­desor­te­re. Jeg lo­ver!

PS: Om ikke annet, så gjør en innsats for han her:

Reklamer
Litt grønnere, mye gladere

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s